Επιλογή TLD

TLD -Top Level Domain- είναι η κατάληξη ενός domain name που συμπληρώνει το όνομα τομέα που θα επιλέξετε. Υπάρχουν τα TLDs που αντιστοιχούν σε κωδικούς χωρών ή ευρύτερων περιφερειών, αποτελούνται από δύο χαρακτήρες και σε κάθε χώρα ή περιφέρεια αντιστοιχεί από ένα. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα αντιστοιχεί η κατάληξη .gr, στη Γερμανία η κατάληξη .de, στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια η κατάληξη .eu κ.τ.λ.

Υπάρχουν επίσης τα γενικά TLDs που χρησιμοποιούνται από οργανισμούς και ιδιώτες παγκοσμίως, αποτελούνται από 3 ή και περισσότερους χαρακτήρες και είναι τα περισσότερο δημοφιλή. Τέτοιες καταλήξεις αποτελούν τα .com, .net, .org, .info κ.τλ. Επομένως, αν επιθυμείτε να συνδέσετε την σελίδα σας με συγκεκριμένη περιφέρεια, μπορείτε να επιλέξετε την αντίστοιχη τοπική κατάληξη. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα πιο διαδεδομένα generic TLDs, μπορείτε να επιλέξετε:
  • .com για εμπορικές ή γενικού περιεχομένου σελίδες (πιο συνήθης χρήση από εταιρίες)
  • .net για σελίδες επίσης γενικού περιεχομένου (πιο συνήθης χρήση από εταιρίες παροχής υπηρεσιών ίντερνετ)
  • .info για sites των οποίων το περιεχόμενο είναι ενημερωτικό και παρέχει πληροφορίες πάνω σε συγκεκριμένη θεματολογία

Σε καταλήξεις που αποτελούν συνδυασμό τοπικών και γενικών TLDs και απαιτούν περιγραφή του αντίστοιχου οργανισμού ώστε να κατοχυρωθούν επιτυχώς, ισχύουν τα εξής:

  • .com.gr μπορούν να κατοχυρωθούν για εταιρίες και εμπορικούς οργανισμούς
  • .org.gr για μη κυβερνητικούς οργανισμούς
  • .edu.gr για εκπαιδευτικούς οργανισμούς
  • .gov.gr για κυβερνητικούς οργανισμούς
  • .net.gr για παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP)

  • 1 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν η απάντηση;

Σχετικά Άρθρα

 Επιτρεπτοί χαρακτήρες κατά την κατοχύρωση domain name

Ένα domain name μπορεί να περιέχει μόνο 3 είδη χαρακτήρων: γράμματα, αριθμούς και παύλες (-). Το...

 Αγορά domain name - ενεργοποίηση - διαχείριση - φιλοξενία

Το domain name ξεκινά να έχει ισχύ από τη στιγμή που εξοφλείτε την οφειλή του (σε περίπτωση που...