Ρύθμιση email client στο Mac

Ρύθμιση email στον Mac (Mac OS X v10.5 και νεώτερο)

Η εφαρμογή Mail συνήθως προσπαθεί να ρυθμίσει αυτόματα τους email λογαριασμούς σας έτσι ώστε να αρχίσετε να στέλνετε και να λαμβάνετε email στον Mac OS X.

Aν δεν μπορεί να το ρυθμίσει αυτόματα επιτυχώς, τότε ίσως να χρειαστεί να διασταυρώσετε και να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις του Mail με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που σας έχουμε στείλει εμείς.

Το παρακάτω άρθρο μπορείτε να το βρείτε και στη διεύθυνση http://support.apple.com/kb/ht1277 μαζί με άλλα άρθρα που αφορούν προϊόντα κι εφαρμογές της Apple.

Aφορά τα Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5, Mail

 

Configuring Mail for your email account(s)

 

Note: This article applies to Mac OS X v10.5 and later. For information about setting up email accounts in Mac OS X v10.4, see this article, and also this one instead.

Before you configure Mail:

 • Make sure you are connected to the Internet (check your connection with a web browser, for example).
 • Use Software Update to install the latest available updates.

Mail has the ability to automatically get the email account settings for many email service providers:

 1. Open Mail.
 2. Choose Add Account from the File menu. If this is the first time you've opened Mail, you will be automatically prompted to add an account.
 3. Enter your Full Name, email address, and password. See Mac 101: Mail article for more information.

Usually, your email account can be configured automatically for you. If you use an email account that Mail cannot configure automatically, continue with this article.

Tip: You can also use the Mail Setup Assistant to check for your email service providers settings. If the Mail Setup Assistant does not have settings for your email service provider, use the "cheat sheet" of questions below when you contact your email service provider.

Manually configuring Mail

Note: You should make note of your email settings--see the cheat sheet below. Contact your email service vendor and note all of the details needed to fill in your settings. During the setup process, you will need these details to complete the setup process. You can either print the sheet and write on it, or paste it into a text document and fill it in on your Mac. Keep the sheet for later reference in case you need it.

 1. Open Mail (click it on the Dock or open it from the Applications folder).
 2. If the "Welcome to Mail" assistant does not appear, choose Add Account from the File menu.
 3. Fill in the Full Name, Email address, and Password fields.

  Note
  : Your email account password will be stored in Keychain to allow you to automatically log in to your email account when you open Mail.
 4. Deselect "Automatically set up account" if it is enabled. Click Continue to proceed.
 5. Choose the proper Account Type.
 6. Give your account a useful description, such as "Anne's Gmail account" or "Juan's Yahoo! email account". It can be called whatever you want.
 7. Enter your Incoming Mail Server, User Name and Password. Click Continue to proceed.

  Note
  : See this article for information about setting up Yahoo! email accounts if you are unable to continue.
 8. If prompted, enter your Incoming Mail Security settings. Click Continue to proceed.
 9. For Outgoing Mail Server, a useful description such as "Gmail Outgoing Mail Server" or "Yahoo! Outgoing Mail Server".
 10. Enter the Outgoing Mail Server details.
 11. If necessary, select "Use Authentication" and enter your User Name and Password. Click Continue to proceed.
 12. If prompted, enter your Outgoing Mail Security settings. Click Continue to proceed.
 13. Verify your settings in the Account Summary. Check "Take account online". Click "Create" to complete the process.

After completing these steps you should be able to send and receive email via this account. If you can't send or receive email, contact your ISP for assistance (even if you don't use your ISP's email service), or visit any online help or support websites they offer. Have your email settings on hand to inform the ISP support of the needs of your email service provider.

Email account settings "cheat sheet"

Click this link to display a PDF of the cheat sheet, which you can print. If you use the custom PDF, you can fill it in electronically on your Mac (then print it), or you can print it as is and fill it in by hand. Printing the sheet gives you a hard copy to refer to later. Print the sheet from Preview for best results.

Once all the questions are answered, you will have the email account settings information you need.  Choose Add Accout the File menu (if this is the first time you've opened Mail, you will be prompted to add an account). Enter your Full Name, email address, and password.

After Mail checks for your email service provider, it will present email account settings fields for you to enter the email account settings you noted.

Questions Answers Notes
Full name: Your name as you would like it to appear on messages you send, such as Tom Clark.
My email address: Such as tomclark@example.com.
My email provider: The name of your email service provider such as MobileMe, Yahoo, Gmail, Comcast, or AOL.

Questions Answers Notes
Account type:
Choose one.
POP [     ] 
IMAP [     ] 
Exchange IMAP [     ] 
Exchange 2007 EWS [     ] (see below)
Your provider will understand which Account type to select.
Description: Used to title your inbox in Mail.
Such as "Tom's email"
Incoming mail server hostname: Such as mail.example.com
Username: Example: tomclark or tomclark@example.com
Password: Used to protect your email account. See thisarticle to choose a good password.
Incoming server port number: Your provider will understand which port to select.
Incoming server authentication method:
Choose one.
Password [     ] MD5 [     ] NTLM [     ] Kerberos [     ] None [     ] Your provider will understand which authentication method to select.
Incoming mail server supports Secure Sockets Layer (SSL)? Yes [     ] No [     ] Your provider may call this Transport Layer Security (TLS).

Questions Answers Notes
Outgoing Mail Server: Such as smtp.example.com
Outgoing server port:
Choose one.
25 [     ] 465 [     ] 587 [     ] Other: Your provider will understand which port to select.
The outgoing mail server supports Secure Sockets Layer (SSL): Yes [     ] No [     ] Your provider may call this Transport Layer Security (TLS)
Outgoing server authentication type:
Choose one
Password [     ] MD5 [     ] NTLM [     ] Kerberos [     ] None [     ] Your provider will understand which authentication method to select. 
If "None", ask for the Internet Service Provider off-network outgoing (SMTP) mail server settings to use when you are connected to the Internet from outside your ISP; for example, a WiFi hotspot at your local coffee shop. Use the next chart to denote these settings.

Questions Answers Notes
Outgoing Mail Server: Such as smtp.example.com
Outgoing server port:
Choose one
25 [     ] 465 [     ] 587 [     ] Other: Your provider will understand which port to select.
The outgoing mail server supports Secure Sockets Layer (SSL): Yes [     ] No [     ] Your provider may call this Transport Layer Security (TLS)
Outgoing server authentication type:
Choose one.
Password [     ] MD5 [     ] NTLM [     ] Kerberos [     ]

 • 0 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν η απάντηση;

Επίσης διαβάστε

Outlook Error Codes

Outlook Error codes 0x800CCC65 -- This error code is indicative that a local firewall such as...

Ρύθμιση email client (Outlook)

  Eγκατάσταση & Ρύθμιση Email - Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας στο Microsoft Outlook 1. Μόλις...

Ρύθμιση email client στο Iphone

Email στο iphone σας με απλές οδηγίες H ρύθμιση του email στο iPhone σας, είναι ιδιαίτερα...